Klubový šampión

Titul „Klubový šampión“ je ocenenie celoživotných úspechov psa alebo suky.

Podmienkou udelenia titulu je členstvo v Klube BŠO na Slovensku, tzn. že od dňa prijatia za člena klubu si za účasť na výstavách a následne za udelený titul resp. známku spočítate dosiahnuté body podľa tabuľky.

Za člena klubu - prijíma výbor klubu na zasadnutí výboru, ktorý sa stretáva zvyčajne pred klubovou akciu.

Pričom  pes musí získať 300 bodov, suka 250 bodov.

Podmienkou udelenia titulu je známky 2 x "VYBORNÝ" na výstave usporiadanek klubom.

V prípade dosiahnutia potrebného počtu bodov, požiadate predsedu klubu o udelenie titulu.

Zdokumentujete body a na najbližšej výstave usporiadanej klubom titul "KLUBOVÝ ŠAMPIÓN" bude psovi, alebo suke udelený a zapísaný do rodokmeňa.

Za titul obdržíte diplom a pohár.

 

Počet bodov Vášho psa spočítate podľa nasledujúcej tabuľky:

 KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

 

Oblastná výstava

Celoštátna a národná výstava

Špeciálna a klubová výstava

Medzinárodná výstava

Európska výstava

Svetová výstava

výborný 1 - 2 - 3 - 4

10-9-8-7

15-14-13-12

20-19-18-17

25-24-23-22

30-29-28-27

35-34-33-32

Víťaz triedy

15

 

 

 

 

 

Oblastný víťaz

20

 

 

 

 

 

R.CAC,  R.CACA

 

15

16

17

18

19

CAC,  CAJC

 

20

25

30

33

35

Národný víťaz

 

30

 

 

 

 

CACIB - R.CACIB

 

 

 

30-25

 

 

Víťaz špeciálnej  výstavy Klubový víťaz

 

 

35

 

 

 

BOB-BOS-BOJ

 25-20-15

30-25-20

35-30-25

35-30-25

40-35-30

45-40-35

Európsky víťaz

 

 

 

 

50

 

Svetový víťaz

 

 

 

 

 

100

BIG/BIS 1-2-3

BIG - 130-120-110

BIS - 150-140-130